Otsonointi / Ionisointi

Auton otsonointi, eli hajunpoisto, on tehokas. Se poistaa kaikenlaiset hajut, kunhan auto on ensin pesty ja varsinainen lika on poistettu.
Otsonointiin varataan vähintään 12 tuntia.
Sen jälkeen auto tuuletetaan hyvin jolloin otsonia ei varmasti jää autoon eikä käsittelystä aiheudu vaaraa matkustajille.